Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

monitoring pozycji
14:10

UKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEZ SZÓSTOKLASISTÓW

23 czerwca w czwartkowe popołudnie w naszej szkole odbyła się uroczystość ukończenia szkoły podstawowej przez 14 uczniów klasy szóstej. Na to wyjątkowe wydarzenie przybyli goście: Wójt Gminy Zbójno p. Katarzyna Kukielska, Ksiądz Proboszcz, przedstawiciele KGW, OSP oraz Rady Rodziców.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło ślubowanie uczniów klasy szóstej oraz przekazanie sztandaru przedstawicielom klasy piątej.
Pani dyrektor Hanna Kwiatkowska-Kudrej wraz z panią Karoliną Skarbowską, wychowawczynią absolwentów, wręczyła uczniom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Wyróżnienie przyznano Januszowi Przychodnemu za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce oraz Michalinie Wicińskiej za bardzo dobre wyniki w nauce. Dodatkowo Janusz został nagrodzony za uzyskanie tytułu laureata w Konkursie Przedmiotowym z Przyrody oraz Wojewódzkim Konkursie Historycznym.
Następnie pani Wójt wręczyła stypendia w następujących kategoriach:


- średnia ocen co najmniej 4,75 na koniec danego roku szkolnego i bardzo dobra ocena zachowania

Janusz Przychodny
Michalina Wicińska

- uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach przedmiotowych, tematycznych lub innych, organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty

Janusz Przychodny

- szczególne osiągnięcia sportowe w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim

Rafał Wyborski
Łukasz Wierzbowski
Maksymilian Bolewski
Janusz Przychodny
Adrian Arciszewski
Jakub Kordowski

W dalszej części uroczystości został wręczony list gratulacyjny dla Sz.P. Doroty i Andrzeja Przychodnych za uzyskanie wysokich wyników w nauce syna Janusza oraz podziękowania dla rodziców z trójki klasowej.
Przedstawiciele KGW i OSP pogratulowali sukcesów i życzyli uczniom powodzenia w dalszej edukacji oraz wręczyli im drobne upominki.
Kolejnym punktem spotkania było pożegnanie szóstoklasistów przez koleżanki i kolegów z klasy pierwszej i piątej. Poprzez wiersze i piosenki podziękowali za wspólnie spędzone chwile i życzyli wielu sukcesów w dalszej drodze. Na zakończenie z częścią artystyczną wystąpili bohaterowie uroczystości - absolwenci szkoły. Były podziękowania i kwiaty dla nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.

 

Galeria