Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

monitoring pozycji
6:02

Warsztaty ekologiczno-europejskie w Górznie

 

W dniach 22 - 23 kwietnia 2014r. 29-ciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w warsztatach ekologiczno-europejskich w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie. Warsztaty finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy o Unii Europejskiej oraz bogactwie przyrodniczym województwa kujawsko-pomorskiego. 

W trakcie warsztatów przewodnik prowadził zajęcia na ścieżce dydaktycznej do rezerwatu "Szumny Zdrój". Uczniowie zapoznali się z formami ochrony przyrody, dowiedzieli się jakie rzadkie rośliny występują na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Podczas spaceru uczniowie obserwowali ślady bytności różnych zwierząt, uczyli się rozpoznawania roślin oraz poznali różne właściwości ziół.

Po powrocie do ośrodka zorganizowano zajęcia w sali dydaktycznej, w trakcie których dzieci musiały m.in. narysować flagę Unii Europejskiej, rozwiązać zagadki dotyczące śladów zwierząt. Na zakończenie zajęć dydaktycznych obejrzeli prezentację przygotowaną przez przewodnika dotyczącą roślin i zwierząt występujących na terenie parku. Na zakończenie dnia uczniowie bawili się na dyskotece. Opiekunami wycieczki były panie: Hanna Kwiatkowska-Kudrej, Joanna Fajfer oraz pan Rafał Łęgowski.

Galeria mediów