Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

monitoring pozycji
5:57

Spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu

 

Dnia 06 maja br. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. 

Temat spotkania brzmiał: „Prawidłowe zachowanie się podczas pożaru”. Prezentacja przeznaczona była dla dzieci i młodzieży powiatu golubsko-dobrzyńskiego i przeprowadzona została przez panią Agatę Zielińską- pracownika PSP oraz aspiranta sztabowego- pana Michała Trojanowskiego.

Prowadząca, angażując uczniów, szczegółowo wyjaśniła takie kwestie, jak:

  • co to jest pożar kontrolowany i niekontrolowany

  • jakie są przyczyny pożarów

  • co powinno zrobić dziecko, kiedy zauważy pożar

  • jakie informacje należy podać, zgłaszając wybuch pożaru

  • jakie mogą być rodzaje obrażeń powstałych w trakcie pożaru

  • jak się zachować na wypadek wybuchu pożaru w szkole

  • jaki jest podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, w który powinny być wyposażone wszystkie mieszkania i domy

  • jak strażacy gaszą pożary

  • jakie ryzyko niesie ze sobą wchodzenie do budynków po pożarze

Szczególnie ważne okazały się informacje o tym, jak dziecko winno zachować się, kiedy dostrzeże pożar oraz jak prawidłowo zgłosić ten fakt straży pożarnej. Prowadząca gorąco namawiała też do tego, by mieszkania i domy były wyposażone w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, jakim jest czujka dymowa i gaśnica. Przestrzegła też uczniów przed wchodzeniem do budynków zniszczonych pożarem. Przypomniała o konieczności przestrzegania procedur na wypadek ewakuacji z płonącego budynku szkoły.

W drugiej części pan Michał Trojanowski zaprezentował umundurowanie strażackie- - koszarowe i bojowe, które nakłada się na strój koszarowy. Strażaka chroni też hełm i specjalne rękawice. Używają też aparatów oddechowych pozwalających prowadzić akcję w pomieszczeniach ogarniętych pożarem. Ratownicy dysponują również radiostacją i czujnikami bezruchu, które służą ich bezpieczeństwu.

Prezentacja podobała się uczniom, wzbudziła żywe zainteresowanie i była pouczająca.

 

Galeria mediów